Kinetik Art, Kadıköy, Sanat Tarihi, Atölye Kadıköy Art, Güzel Sanatlara Hazırlık, Hobi Resim, Karikatür, Çizgiroman,

Hareket olaylarını inceleyen bilim dalıdır. 20. yy.’ da Amerika’ da doğmuş olan Op’art duran ya da hareket halinde bulunan objelerin retina ile algılanması olayı denemelerini konu edinen bir sanat türüdür. Optik deyimi hareket olayını da kapsamaktadır. Böylece kinetik-optik deyimi birbirine yakın anlamda kullanılmaktadır. Kinetik sanat büyük ölçüde optik özellik göstermektedir.

Önceleri fizik ve kimya dallarında hareketle ilgili olayları tanımlamak için kullanılan kinetik sözcüğü 1945’ten sonra sanatçıları ilgilendirmeye başlamış, ışık ve hareket, plastik ve görsel sanatların tasvirinde estetik öğeler ve ifade araçları olmuştur. 1960’ ta kinetik, sanat kronolojisinin yayınlanışıyla sanat dilinde yer etmiştir.

Arkaik sanatların hareketsiz, blok gibi görünen heykelleri zamanla ve sanat anlayışlarına göre hareketlendirilmiş, barak sanat aşamasında hareket ve ışık temel sanatsal ifade öğeleri sayılmıştır. Bernini’nin Apollon ve Daphne, Prosperina’nın kaçırılması, daha sonraları Carheaux’un La Danse’i, Rude’ün Marseillaise grup heykellerinde hareket, ifadenin tümüyle bütünleyici elemanları olarak değerlendirilmiştir. Fütürist resim ve heykel sanatçısı Baccioni tümüyle hareket algısı veren mekânda tek form sürekliliği adlı bronz heykelini, hareket olayını somutlaştırmak için yapmıştır.

Bauhaus, Rus Konstrüktivistleri, De Stilj hareketi ve daha yakın dönemlerden Alexandre Calder bu akımın kaynağını oluşturmaktadır. Kinetik sanat ilk kez konstrüktivistlerce ortaya atılmış ve bu sanat düşüncesini Pevsner ve Gabo kardeşler manifestolarında şöyle savunuyorlardı. “Sanatın Mısır’ dan gelme bin yıllık yanılgısından, sadece statik ritimlerden oluşabileceği yanılgısından kendimizi kurtarmalıyız. Çağımızın duyarlılığının ana biçimi olarak, sanatın en önemli unsurlarının kinetik ritimler olduğunu bildiriyoruz.” İlk kinetik heykel bu anlayışla 1920’ de N. Gabo tarafından yapılan “kinetik heykel: Yükselen ve Duran Dalga” dır.

Alexander Calder, Kinetik Art, Kadıköy, Sanat Tarihi, Atölye Kadıköy Art, Güzel Sanatlara Hazırlık, Hobi Resim, Karikatür, Çizgiroman,

İlhan Koman, Kinetik Art, Kadıköy, Sanat Tarihi, Atölye Kadıköy Art, Güzel Sanatlara Hazırlık, Hobi Resim, Karikatür, Çizgiroman,

Jean Tinguely, Kinetik Art, Kadıköy, Sanat Tarihi, Atölye Kadıköy Art, Güzel Sanatlara Hazırlık, Hobi Resim, Karikatür, Çizgiroman,

Josef Albers, Kinetik Art, Kadıköy, Sanat Tarihi, Atölye Kadıköy Art, Güzel Sanatlara Hazırlık, Hobi Resim, Karikatür, Çizgiroman,

Nagy Moholy, Kinetik Art, Kadıköy, Sanat Tarihi, Atölye Kadıköy Art, Güzel Sanatlara Hazırlık, Hobi Resim, Karikatür, Çizgiroman,

Nicolas Schoefer, Kinetik Art, Kadıköy, Sanat Tarihi, Atölye Kadıköy Art, Güzel Sanatlara Hazırlık, Hobi Resim, Karikatür, Çizgiroman,

Pol Bury, Kinetik Art, Kadıköy, Sanat Tarihi, Atölye Kadıköy Art, Güzel Sanatlara Hazırlık, Hobi Resim, Karikatür, Çizgiroman,

ANA SAYFAYA GERİ DÖN

Bahariye Cad. 64/3 Kadıköy - İSTANBUL Tel: 0216 338 91 95